Chandrakant Pandit Cricket Clinic

15th D.R.A.C.T Brief Scores

3rd & 4th November’2015
Venue APOLLO CC D. Y. PATIL SPORTS A.
Sachin Tendulkar Gymkhana Ground 278/8 & 43/0 (2nd Inn.) – (Atharva Nigre 82 (4×12), Atharva Gadgil 52 (4×7), Ved Kharade 3/28, Manish Nadar 3/60) 99/10 – (Ujwal Goyal 5/8, Shubham Chhag 2/9, Jay Jain 2/21)
Result: APOLLO CC won on 1st Innings
Man Of the Match: Atharva Nigre
3rd & 4th November’2015
Venue PALGHAR DHANU S.A. AIMING MASTERS CRICKET CLUB
Sachin Tendulkar Gymkhana Ground 2 134/10 & 92/5 (2nd Inn.)– (Sachin Gupta 42* (4×2), Sachin Shinde 4/31, Aditya Baviskar 3/24, Shantanu Chandorkar 4/18 (2ndInn.)) 157/10 – (Aniket Pawar 81 (4×6), Kanhaiya Thakur 4/42, Sachin Gupta 4/35)
Result: APOLLO CC won on 1st Innings
Man Of the Match: Aniket Pawar
3rd & 4th November’2015
Venue PRABODHAN SC KURLA SPORTS CLUB
Our’s Cricket Club Ground 185/10 & 81/5 (2nd Inn.) – (Niel Patade 56 (4×3), Siham Gawde 25 (4×2), Omkesh Kamath 3/26, Omkar S. 2/43 & 2/13 (2nd Inn.)) 72/10 – (Vinayak Singh 5/25, Rishi Shah 3/8, Mihir Ambhire 2/10)
Result: PRABODHAN SC won on 1st Innings
Man Of the Match: Vinayak Singh
3rd & 4th November’2015
Venue SAINATH SC GOREGAON SPORTS CLUB
Our’s Cricket Club Ground 2 259/5 – (Mukund Tyagi 105* (4×13), Aryan Patni 2/32) 81/10 – (Durvesh Pitale 3/4, Karan Patole 2/7, Aditya Patel 2/3, Adarsh Singh 2/32)
Result: SAINATH SC won on 1st Innings
Man Of the Match: Mukund Tyagi
5th & 6th November’2015
Venue AIMING MASTERS CRICKET CLUB PAYYADE SPORTS CLUB
Payyade Sports Club Ground 110/10 – (Musheer Khan 4/43, Siddhesh Jadhav 2/8) 144/3 – (Ayush Jethwa 61 (4×8), Siddhesh Jadhav 51* (4×4), Shantanu C. 1/18)
Result: PAYYADE SC won on 1st Innings
Man Of the Match: Musheer Khan
5th & 6th November’2015
Venue CHANDRAKANT PANDIT CRICKET CLINIC SAINATH SPORTS CLUB
Sainath Sports Club Ground 157/10 – (Aryan Jadhav 48 (4×7), Aditya Patel 3/18, Adarsh Singh 3/33) 163/5 – (Adarsh Chavan 43 (4×5), Siddhesh P. 38 (4×4), Harsh Adsul 2/29)
Result: SAINATH SC won on 1st Innings
5th & 6th November’2015
Venue SPORTING CC APOLLO CC
Prabhodhankar Krida Sankul Ground 155/10 & 65/10 (2nd Inn.) – (Harsh Shinde 50 (4×9), Ujwal Goyal 4/43 & 4/22 (2nd Inn.), Atharva Gadgil 2/20 & 4/17 (2nd Inn.), Jay Jain 1/19 & 2/9 (2nd Inn.)) 150/10 & 73/9 (2nd Inn) – (Kaushik Bharadwaj 4/26 & 4/24 (2nd Inn.), Atharva Jadhav 3/20)
Result: APOLLO CC won by 1 wkt
Result: Kaushik Bharadwaj
5th & 6th November’2015
Venue AMAR CC PRABODHAN SC
- 333/6 – (Suryansh Shedge 51 (4×4), Ganesh Masurkar 53 (4×7), Saurabh Singh 76 (4×5), Aryan Shetty 74* (4×8), Vinayak Singh 2/36) 131/10 – (Abhishek Waghela 55 (4×8), Ganesh Masurkar 3/35, Farhan Shaikh 3/34, Aryan Shetty 2/17)
Result: AMAR CC won on 1st Innings, MoM – Ganesh Masurkar